4,045
Dziś Sobota
2024-03-02

Zobacz, na jakie produkty i usługi w gminie Leszno obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-02 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w gminie Leszno

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:23:48
2.Ilość wszystkich firm w gminie Leszno wynosi: 1820
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Leszno wynosi: 963
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w gminie Leszno, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-2 marzec 2024 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 1.
Analizując zestawienie 10 produktów i usług o największym spadku w gminie Leszno, widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Węzeł cieplny lokalny obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 0. Stanowi to 0% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy spadek.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Usługi pośrednictwa finansowego. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 0.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w gminie Leszno – marzec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-1
2
Węzeł cieplny lokalny
0
3
Usługi pośrednictwa finansowego
0
4
Usługi środowiska naturalnego oraz ekologii
0
5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
0
6
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
0
7
Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
0
8
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
0
9
Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych
0
10
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
0

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...