4,045
Dziś Sobota
2024-03-02

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w gminie Leszno

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-02 Obecnie podmioty gospodarcze w gminie Leszno planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:23:48
2.Ilość wszystkich firm w gminie Leszno wynosi: 1820
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Leszno wynosi: 963
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w gminie Leszno, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości. W okresie 1-2 marzec 2024 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 0.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 0. Stanowi to 100% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Usługi technicznego nadzoru budowlanego. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 0.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w gminie Leszno – marzec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
0
2
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
0
3
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
0
4
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
0
5
Produkty i paliwa z ropy naftowej
0
6
Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów
0
7
Drogi dla taksówek
0
8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
0
9
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
0
10
Zakłady oczyszczania ścieków
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Leszno planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w gminie Leszno będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...