4,045
Dziś Sobota
2024-03-02

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Leszno

Aktualizacja: dzisiaj21:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-02 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Leszno

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:23:48
2.Ilość wszystkich firm w gminie Leszno wynosi: 1820
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Leszno wynosi: 963
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Leszno, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Działalność związana z zarządzaniem funduszami. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja statków i konstrukcji pływających to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Leszno – marzec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
1
2
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
1
3
Produkcja statków i konstrukcji pływających
1
4
Działalność usługowa wspomagająca transport morski
1
5
Transport lotniczy pasażerski
1
6
Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
1
7
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
1
8
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
1
9
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
1
10
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Leszno

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Leszno prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: