4,045
Dziś Sobota
2024-03-02

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Leszno

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2024-03-02 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Leszno obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:23:49
2.Ilość wszystkich firm w gminie Leszno wynosi: 1820
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Leszno wynosi: 963
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-2 marzec 2024 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Leszno, na pierwszym miejscu od końca widzimy Transport drogowy towarów. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w gminie Leszno widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 0% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Leszno za okres 1-2 marzec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Transport drogowy towarów
-1
2
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
0
3
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
0
4
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
0
5
Produkcja statków i konstrukcji pływających
0
6
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
0
7
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
0
8
Działalność usługowa wspomagająca transport morski
0
9
Transport lotniczy pasażerski
0
10
Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Leszno w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Leszno ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: